Vergroten slaagkans - dinsdag 14 mei start pilot WoningHuren.nl

Leestijd: 2 min

Op dit moment zoeken ruim 26.000 woningzoekenden een nieuwe woning via WoningHuren.nl. Net als overal in Nederland is ook in de regio Twente de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Dat leidt tot veel reacties per woning. Daarom heeft WoningHuren.nl besloten een pilot te doen om de slaagkans voor woningzoekenden te vergroten.

Voorrang voor lokale woningzoekenden
Om de slaagkans voor woningzoekenden uit de eigen gemeente/kern te vergroten, kunnen alle aangesloten corporaties bij WoningHuren.nl sinds kort (tijdelijk) voorrang geven aan lokale woningzoekenden. Dat gebeurt op basis van inzicht in de lokale woningmarkt en bij maximaal 25% van de vrijkomende woningen.

Stimuleren serieuze reacties
Bij WoningHuren.nl zijn er niet alleen veel reacties per woning, maar ook veel weigeringen. Dat betekent dat woningzoekenden een passende woning vinden, maar die vervolgens toch niet accepteren. Vaak blijkt er geen serieuze interesse. Daarom stimuleert WoningHuren.nl dat woningzoekenden vanaf nu bewuster reageren.

Alle woningzoekenden mogen per 12 maanden maximaal nog maar 5 keer een woning weigeren. Bij de 6e weigering in 12 maanden tijd, wordt de woningzoekende 3 maanden geblokkeerd.

Evalueren
Bij WoningHuren.nl houden we de ontwikkelingen op de woningmarkt continu in de gaten. Na een half jaar kijken we met alle corporaties naar de effecten van deze specifieke aanpassingen en of bijsturen verder nodig is.

De verwachting is dat er minder reacties per woning binnenkomen. En dat woningzoekenden eerder bovenaan staan als ze reageren.

Bijkomend voordeel: het toewijzingsproces verloopt sneller. De nieuwe huurder is eerder bekend omdat we minder hoeven te wachten op weigeringen.

Meer informatie
Meer informatie over uw kansen op een woning, leest u hier.